среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki plastikowe na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plotki PVC na plot i furtę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy przewidywane plot PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий